Finanse Terytorialne

  historia reform administracji publicznej

1945 - 1974

17 wojewóztw + 5 miast wydzielonych
województwom podlegały powiaty, powiatom podlegały gromady i miasta,
na terenie gromady były osady, gdzie rządził spłtys
na czele gromady i miasta stał naczelnik
wystepowały tu:  sejm, rada powiatowa, rada gromadzka, rada miejska

1975 - 1989

49 województw   -  
gromady i miasta (prezydent lub naczelnik)
wystepowały tu:  sejm, rada gromadzka, rada miejska

1990 - 1998

  •    49 województw
  •    samorząd terytorialny (gmina) - 2486

(nie ma między nimi podporządkowania)
wystepowały tu:  sejm, senat, rada gminy, rada miasta, rada miasta i gminy
w gminie są: wójt, burmistrz, prezydent

na

czele województwa stoi wojewoda

1999 - ....

  •     16 województw
  •    308 powiatów ziemskich
  •    76 powiatów grodzkich                    384 powiaty
  •    2486 gmin

są niezalezne i mają osobowość prawną
wystepuje:  rada gminy, rada miasta, rada miasta i gminy
w gminie są:  wójt, burmistrz, prezydent

 

jednostki samorządu terytorialnego
gmina - wspólnota samorządowa oraz odpowiednie terytorium
powiat - lokalna wspólnota samorządowa oraz odpowiednie terytorium
województwo - regionalna wspólnota samorządowa

jednostka samorządu terytorialnego ma osobowość prawną a jej samodzielność podlega ochronie sądowej.
osobowość prawna oznacza że jednostka powinna być samodzielna finansowo, jednostka samorządu nie może upaść, w wypadku utraty płynności długi przejmuje skarb państwa.

gmina      
przewodniczący rady gminy - zadania

wybór rządu gminy:
wybiera się  przewodniczącego zarządu, a on proponuje skład zarządu, mogą to być osoby z zewnątrz

przewodniczący zarządu gminy - zadania

jest on organem podatkowym - wymierza decyzje podatkowe
organ egzekucyjny w powiatach grodzkich
na 3 ostatnie zadania może uprawnić innych do ich wykonywania
przewodniczący zarządu ma reprezentować gminę na zewnątrz